รับสมัครงาน

บริษัท เจริญพัฒนา อาเขต จำกัด เปิดรับพนักงาน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งที่ 1 : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
รายละเอียดงาน
- วางแผนการดำเนินงานของศูนย์การค้ารวมไปถึงการพัฒนาศูนย์การค้าให้มีความทันสมัย
- สำรวจตลาดค้าปลีก,ศูนย์การค้า,คู่แข่ง รวมถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รวบรวมและเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และเสนอต่อผู้บริหาร
- สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อปรับปรุงร้านค้า สินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ
- วิเคราะห์และวางแผนบริหารพื้นที่เช่า
- วางแผนงานขายและเตรียมข้อมูลการนำเสนอพื้นที่
- สรรหาผู้เช่าให้ได้ตามแผนที่วางไว้
- ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ค้าปัจจุบัน
- วางแผนงานและวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายร้านค้าที่เช่าอยู่ปัจจุบัน
- ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมอื่นๆ รวมไปถึงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภายในศูนย์การค้า
- กำหนดภาพลักษณ์องค์กรและศูนย์การค้า และดำเนินการเพื่อให้ได้ผลตามแผนที่วางไว้
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศชาย,หญิง
2.อายุ 25-45 ปี
3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี,ปริญญาโท สาขาการตลาด,บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด
5.ถ้ามีประสบการณ์จากศูนย์การค้าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
6.สามารถใช้ Microsoft office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานได้ดี
7.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
8.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

ตำแหน่งที่ 2 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 5 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
รายละเอียดงาน
- ขายพื้นที่เช่า, ขายอาคารพาณิชย์ , ขายงานอีเว้นท์
- จัดทำเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบเสนอราคา และ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลบริการหลังการขาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศชาย,หญิง
2.อายุ 25-45 ปี
3.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
4.ทุกสาขาวิชา
5.สามารถใข้โปรแกรม Microsoft office ได้
6.หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7.มีทักษะการเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวลูกค้า มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
8.ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ตำแหน่งที่ 3 : แม่บ้าน 
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยตามจุดต่างๆตามที่กำหนดไว้
- ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- สามารถอ่านหนังสือออกเขียนหนังสือได้
- สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติ
1.เพศ หญิง
2.ช่วงอายุระหว่าง 20-50 ปี
3.วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

ตำแหน่งที่ 4 : รปภ. (รักษาความปลอดภัย)
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยตามจุดต่างๆที่กำหนดไว้
- ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- สามารถอ่านหนังสือออกเขียนหนังสือได้
- สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย
2.ช่วงระหว่างอายุ 20-50 ปี
3.วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

วิธีการสมัคร
-สมัครด้วยตนเองได้ที่บริษัท
-หรือส่งใบสมัครมาทาง E-mail
-สมัครผ่าน JobThai


Powered by MakeWebEasy.com