ชาวอุบลสแควร์ ร่วมใจล้างมือเป็นประจำ

Last updated: 17 Jun 2020  |  642 View  |  2020

เพราะการล้างมือทำความสะอาดอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19 และมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เจลล้างมือทำความสะอาด เราจึงเน้นย้ำและให้ความสำคัญ โดยให้พนักงานทุกคนล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยสบู่เป็นประจำหรือหลังจากสัมผัสสิ่งสกปรกทุกครั้ง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 และสร้างมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์การค้าอุบลสแควร์

Powered by MakeWebEasy.com