๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

Last updated: 19 Jun 2020  |  799 View  |  2020

เนื่องในโอกาสอันเป็นอภิลักขิตสมัย “วันฉัตรมงคล” พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน ศูนย์การค้าอุบลสแควร์

Powered by MakeWebEasy.com